פורטל חומרי למידה והוראה


פורטל בית ספרי ומאגר שיתופי פדגוגי מותאם למורים וסטודנטיות בתיכונים וסמינרים חרדיים.

עת צרה היא ליעקב
איתכן גם מרחוק

תלמידותינו היקרות מאד!

“עת צרה היא ליעקב”, נתפלל כולנו לבשורות טובות וגאולה קרובה במהרה בימינו אמן. היות שההנחיה היא שאין לקיים לימודים פרונטליים בכל אופן שהוא,  אנו במעבר ללמידה מרחוק, בהכוונת צוותות ההוראה ובהנחיית הרכזות.
שמנה לב שמלבד הלמידה דרך פורטל זה, ניתן לקיים למידה גם דרך המרחב הקולי של “אלישמע”. מספר הטלפון של אלישמע: 072-3372401.

בברכת “והסירותי מחלה מקרבך”.
אתכן מרחוק בכל זמן בלב ובמחשבה,
ההנהלה, המרכזות וצוות המורות.