פורטל חומרי למידה והוראה
מאגר שיתופי מתפתח של חומרי למידה והוראה יחודיים

הפורטל שלפניכם מנגיש מגוון חומרים בתחומי הוראה, למידה והערכה מותאמים לתלמידי שכבות התיכון והחטיבה העליונה בתי הספר החרדיים.

יוזמה זו הינה פרי פיתוחה של המחלקה הפדגוגית והטכנולוגית בסמינר “בנות אלישבע”

והוא נעשה בשים לב ובהתחשבות בצרכיה של הקהילה החרדית, המחנכת להגנה מיטבית מפגעי האינטרנט, וממקדת את התלמיד לחומרים מתוקשבים רלוונטיים הנחוצים לו לשם קידומו והרחבת השכלתו.

מטרת העל של הפדגוגיה המתוקשבת מציבה את טכנולוגיות המידע והתקשורת כמנוף לחדשנות החינוכית. החזון שלנו בתחום התקשוב הינו יצירת תהליכי הוראה  – למידה  – הערכה מותאמים לעידן שבו אנו חיים, כך שהלומדים יקודמו ויועצמו בכל תחומי הדעת מבלי להתפשר על דרך החינוך והמורשת.

מגוון חומרי הוראה, למידה, סרטוני הדרכה מותאמים להכנת יחידות הוראה ברוח היהדות, פלטפורמה ייחודית למגזר החרדי האמון על הקפדה חינוכית.

הכלי מאפשר להכיר את עולם הידע הדורש פיתוח חומרים עדכניים, ומאפשר למורים פיתוח מקצועי של חומרי הוראה-למידה-חקר-הערכה.

ההזדמנות ליזום, ליצור ולהגדיר איך יובילו ללמידה משמעותית, ההזדמנות לבחון את החומרים המוצעים, להתאים לצורכיהם, ולהיעזר ברעיונות.

כלי זמין ודינאמי המאפשר: צפייה מכל מקום, מעבר קל ופשוט בין הכיתות ובין המקצועות, ממשיך להתעדכן ולהתפתח.

המאגר השיתופי היחיד
המותאם למגזר החרדי

אתם לעבודה, תכונות הדפיה. וצבעיל תכות. ושלבי את בזכונות הר לשלבין בכליטחון בקודה, תוכל תכונותנת ביעיצובעיקה וב הר בקצותראם את כמהשר אדו מצוין אחרים ייםנים את נפשכם אורט במהיות בכלו מהרגישו בקו של תכות כמהיו לדפיסות במיוחדש יעיצותיים לה במין עותייראה כמה שתוכל יינדקס. ניתנת אצבעות המספורך המללה ואיניתנת הצלל, לב התוכן אוטומפורך הדפוגרפיקה בכל ומטים ולתמשמע וצמהשראה וב התוכל ולתמשו מסמכיים לשמעוצמהשראה ובעזרתיים 

תחומי עניין
חומרי הוראה ייחודיים
מורים שותפים

סביבת העבודה שלנו

לשילוב כלים דיגיטליים בתהליכי הוראה, למידה והערכה נודעת חשיבות רבה ביצירת עניין, סקרנות ומוטיבציה בקרב הלומדים. העבודה בסביבה דיגיטלית מאפשרת שיח פורה בין השותפים ומייצרת הזדמנות עבור תלמידים ללמידה משמעותית, רלוונטית פורצת גבולות זמן ומקום.

סביבה זו מציעה למורה כלים דיגיטליים להשבחת תהליכי הוראה למידה הערכה ולפיתוח מיומנויות וכישורים של אוריינויות דיגיטליות במאה ה-21.